Ansvarig utgivare för denna hemsida är:

Classic Swedish Yachts AB 
Olof Hildebrand & Michael Wolff
Grevgatan 20F
14934 Nynäshamn
Sverige

VAT: SE 556 126 873 001

olof@classicyachts.se

+46(0)707-69 20 20

 


Webdesign: axeptDESIGN.com & oppfinne design

Virtual Tour: Nick Regner (www.nr-visuals.de)

Renderings: www.oaxsdesign.com

Photos: Guido Hildebrandt, Oscar Södergren
Vi tackar Rosetta varvet för tillhandahållandet av flygfotot och Håkan Södergren för tillhandahållande av porträttet.

Text: Olof Hildebrandt / Dunja Wolff / Södergrengroup