Passion för klassiska linjer

En Classic Swedish Yacht kommer att kittla alla dina seglingssinnen. Den fartkänslan man får man seglar en Classic Swedish Yacht måste upplevas för att man ska kunna uppskatta den. Våra yachter seglar snabbare än moderna familjebåtar med likvärdigt deplacement. Deras hastighet och snabba respons erbjuder ägarna en seglingsupplevelse som endast äkta kappseglingsyachter kan matcha. Du får klassiska, vackra och slanka linjer som är en fröjd för ögat och den stora tillfredsställelsen att äga den mest högkvalitativa produkten av träsnideri och finish tillgänglig. Lyx med spänning.

Huvudmål

Vår ambition är att positionera oss i det absoluta toppskiktet på marknaden för exklusiva segelbåtar. Detta kommer vi att uppnå genom att designa och bygga yachter som erbjuder maximal seglingsnjutning, klassiska och vackra linjer och det bästa av skandinavisk kvalitet och hantverk. Vi är övertygade om att våra Classic Swedish Yachts kommer att behålla sin skönhet och sitt värde för de kommande 100 åren.

För att uppnå vårt mål tycker vi att det är viktigt att våra yachter designas för att hålla en hög prestanda och att vi erbjuder ägarna en extra påtagbar känsla av fart, manövrerbarhet och säkerhet. Vår ambition är att inte överträffas av någon i detta prestigesegment på marknaden.

Miljöpolicy

Vid tillverkningen av skrovet, däcket, skott och andra sandwichkonstruktioner där vinylester, epoxi eller andra produkter som kan skapa farliga gaser används, ser vår vakuuminjiceringsmetod till att inga farliga utsläpp påverkar människor eller miljön vid härdningsprocessen.

När vi köper in trä eller material där det finns en risk för negativ miljöpåverkan, kontrollerar vi att materialet ursprungligen kommer från leverantörer som är kända för att skydda miljön.

 Spänningen är igång

 Historia

 Båtvarv